Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 Nâng Cao tập 2

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 Nâng Cao tập 2 đầy đủ – File PDF

Kích thước: 17 x 24cm
Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu sách:

Sách Ngữ Văn lớp 12 nâng cao do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 nâng cao chính thống được dành cho học sinh khối 12 lớp chuyên. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn và nâng cao Ngữ Văn 12.
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao Tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 19

Vợ chồng A Phủ (Trích – Tô Hoài)
Luyện tập về nhân vật giao tiếp
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
Tuần 20

Vợ nhặt (Kim Lân)
Luyện tập về nhân vật giao tiếp (Tiếp theo)
Lựa chọn và nêu luận điểm
Tuần 21

Những đứa con trong gia đình (Trích – Nguyễn Thi)
Bài viết số 5 (Nghị luận văn học)
Tuần 22

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Đọc thêm: Đất (Anh Đức)
Luyện tập về cách sửa chữa văn bản
Tuần 23

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ
Sử dụng luận cứ
Tuần 24

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Bài đọc thêm: Mùa lá rụng trong vường
Trả bài viết số 5
Bài viết số 6 (Nghị luận xã hội – Bài làm ở nhà)
Tuần 25

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
Kiểm tra văn học
Mở bài
Tuần 26

Giá trị của văn học
Luyện tập về cách tránh lối diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau
Thân bài
Tuần 27

Số phận con người (Trích – Sô-lô-khốp)
Kết bài
Trả bài viết số 6
Tuần 28

Ông già và biển cả (Trích – Hê-minh-uế)
Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội)
Tuần 29

Trả bài kiểm tra văn học
Thuốc (Lỗ Tấn)
Diễn đạt trong văn nghị luận
Tuần 30

Tiếp nhận văn học
Luyện tập về cách tránh một số loại lỗi lô gích
Hình thức trình bày bài văn
Tuần 31

Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản văn học
Trả bài viết số 7
Xây dựng đề cương diễn thuyết
Tuần 32

Phong cách ngôn ngữ hành chính
Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính
Văn bản tổng kết
Luyện viết văn bản tổng kết
Tuần 33

Tổng kết phần Văn học
Tổng kết phần Làm văn
Tuần 34

Ôn tập về Văn học (Học kì II)
Tổng kết phần Tiếng Việt
Ôn tập về Làm văn (Học kì II)
Tuần 35

Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì II)
Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 Nâng Cao tập 2
Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 Nâng Cao tập 2

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục