Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 1

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 1 đầy đủ – File PDF

Kích thước: 17 x 24cm
Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu sách:
Sách giáo khoa Ngữ văn 12 nâng cao do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Ngữ văn 12 nâng cao chính thống được dành cho học sinh khối 12 lớp chuyên. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn và nâng cao Ngữ văn 12.
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao Tập 1 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 1

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
Nghị luận xã hội và nghị luận văn học
Tuần 2

Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)
Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội – Bài làm ở nhà)
Tuần 3

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng)
Đọc thêm : Mấy ý nghĩ về thơ (Trích – Nguyễn Đình Thi), Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng Nguyễn Đăng Mạnh), Đô-xtôi–ép–xki (Trích – Xvai-gơ)
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Tuần 4

Tây Tiến (Quang Dũng)
Đọc thêm: Bên kia sông Đuống (Trích – Hoàng Cầm)
Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Trả bài viết số 1
Tuần 5

Việt Bắc (Trích – Tố Hữu)
Đọc thêm: Bác ơi
Tố Hữu
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Tuần 6

Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Bài viết số 2 (Nghị luận văn học)
Tuần 7

Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)
Sóng (Xuân Quỳnh)
Đọc thêm: Đò Lèn
Luật thơ
Tuần 8

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Đọc thêm: Tự do (Trích – Ê-luy-a)
Luyện tập về luật thơ
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Tuần 9

Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại” (Trích Bàn về đạo Nho – Nguyễn Khắc Viện)
Các kiểu kết cấu của bài văn nghị luận
Trả bài viết số 2
Tuần 10

Người lái đò Sông Đà (Trích Nguyễn Tuấn)
Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
Tuần 11

Nguyễn Tuân
Phong cách văn học
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Tuần 12

Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (Trích – Hoàng Phủ Ngọc Tường).
Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới
Bài viết số 3 (Nghị luận văn học)
Tuần 13

Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích Đến hiện đại từ truyền thống – Trần Đình Hượu)
Phong cách ngôn ngữ khoa học
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Tuần 14

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích Lưu Quang Vũ)
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 (Cô-phi An-nan)
Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học
Tuần 15

Tư duy hệ thống nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Trích Một góc nhìn của trí thức – Phan Đình Diệu)
Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học
Trả bài viết số 3
Tuần 16

Quá trình văn học
Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tuần 17

Ôn tập về Văn học (Học kì I)
Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do
Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do
Tuần 18

Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì I)
Ôn tập về Làm văn (Học kì I)
Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I)

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 1
Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 1

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục