Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai tập Cập nhật các nội dung tương tác và dữ liệu mở rộng (đọc diễn cảm, thông tin tác giả – tác phẩm, hướng dẫn phân tích tác phẩm, phim tư liệu – trích đoạn chuyển thể văn học của tác phẩm)…

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2
Nhớ rừng
Ông đồ
Câu nghi vấn
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Quê hương
Khi Con tu hú
Câu nghi vấn (tiếp theo)
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Tức cảnh Pác Bó
Câu cầu khiến
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Ôn tập về văn bản thuyết minh
Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Đi đường (Tẩu lộ)
Câu cảm thán
Câu trần thuật
Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)
Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Câu phủ định
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Hịch tướng sĩ
Hành động nói
Trả bài tập làm văn số 5
Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)
Hành động nói (tiếp theo)
Ôn tập về luận điểm
Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
Hội thoại
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)
Hội thoại (tiếp theo)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Lựa chọn trật tự từ trong câu
Trả bài tập làm văn số 6
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Chương trình địa phương (phần Văn)
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Tổng kết phần Văn
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Văn bản tường trình
Luyện tập làm văn bản tường trình
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Trả bài tập làm văn số 7
Văn bản thông báo
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
Luyện tập làm văn bản thông báo
Ôn tập phần Tập làm văn

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2
Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục