Sách giáo khoa Sinh Học lớp 12 Nâng Cao

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Sinh Học lớp 12 Nâng Cao đầy đủ – File PDF

Lời nói đầu

Sinh học là một trong những ngành khoa học mũi nhọn ở thế kỉ XXI, đang được sự quan tâm không chỉ của giới khoa học mà còn của cả xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là linh vực nghiên cứu Di truyền học, Tiến hoá và Sinh thái học, đã đạt được những thành tựu không chỉ có tầm quan trọng về mặt lí luận mà còn có những giá trị thực tiền rất lớn lao. Vì vậy, sau khi nghiên cứu sinh học tế bào ở Sinh học 10, sinh học cơ thể ở Sinh học 11, tiếp đến các em sẽ tìm hiểu những tri thức sinh học chủ yếu ở cấp độ tổ chức cao hơn : quán thể, loài, quán xã… Đó là nội dung cơ bản của Sinh học 12.

Cụ thể Sinh học 12 để cập tới các nội dung sau :

Di truyền học.

Tiến hoá.

Sinh thái học.

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hưởng tới nhận thức và giải thích được các vấn đề cơ bản đặt ra :

Vì sao con sinh ra giống bố, mẹ về đại thế nhưng khác về chi tiết ?

Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất diễn ra như thế nào và bị chi phối bởi các quy luật nào ?

Mới tương tác giữa các nhân tố sinh thái trong mỗi trường với các cấp đổ tổ chức sống như thế nào ? Những tri thức về di truyền học, tiến hoá và sinh thái học co tầm quan trọng như thế nào đối với thực tiễn

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong sách giáo khoa, các em phải cố gắng tự trả lời các lệnh hoạt động trong bai, đó là cách học chủ động tích cực và có hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng như của toàn chương trình để ra.

Những hình ảnh trong sách giáo khoa do các tác giả tự thiết kế và thu thập từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm tác giả sách giáo khoa xin cảm ơn các tác giả của các nguồn tư liệu đó.

Cuối cùng, xin lưu ý các em một số điều sau đây khi sử dụng sách

Với những bài có bàng cần điền tiếp, các em nên kẻ sẵn bàng đó vào vở học (theo mẫu trong SGK), không nên diễn trực tiếp vào sách.

• Một vài kỉ hiệu được dùng trong sách :

Những điều cần thực hiện trên lớp (quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi…).

1,2*: Các câu hỏi, bài tập khó.

Chúc các em thành công

CÁC TÁC GIẢ

Sách giáo khoa Sinh Học lớp 12 Nâng Cao
Sách giáo khoa Sinh Học lớp 12 Nâng Cao

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục