Sách giáo khoa Sinh Học lớp 7

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Sinh Học lớp 7 đầy đủ – File PDF

giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 7 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Sinh học 7.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 7:
Lời nói đầu.
Mở đầu.
Bài 1 Thế giới động vật đa dạng, phong phú.
Bài 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.
Chương 1 NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH.
Bài 3 Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.
Bài 4 Trùng roi.
Bài 5 Trùng biến hình và trùng giày.
Bài 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét.
Bài 7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh.
Chương 2 NGÀNH RUỘT KHOANG.
Bài 8 Thuỷ tức.
Bài 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang.
Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.
Chương 3 CÁC NGÀNH GIUN.
NGÀNH GIUN DẸP.
Bài 11 Sán lá gan.
Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp.
NGÀNH GIUN TRÒN.
Bài 13 Giun đũa.
Bài 14 Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn.
NGÀNH GIUN ĐỐT.
Bài 15 Giun đất.
Bài 16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.
Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt.
Chương 4 NGÀNH THẦN MỀM.
Bài 18 Trai sông.
Bài 19 Một số thân mềm khác.
Bài 20 Thực hành: Quan sát một số thân mềm.
Bài 21 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.
Chương 5 NGÀNH CHÂN KHỚP.
Lớp Giáp xác.
Bài 22 Tôm sông
Bài 23 Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông.
Bài 24 Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.
Lớp Hình nhện.
Bài 25 Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện.
Lớp Sâu bọ.
Bài 26 Châu chấu.
Bài 17 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.
Bài 18 Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.
Bài 29 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.
Bài 30 Ôn tập phần I – Động vật không xương sống.
Chương 6 NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG.
Các lớp Cá.
Bài 31 Cá chép.
Bài 32 Thực hành: Mổ cá.
Bài 33 Cấu tạo trong của cá chép.
Bài 34 Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá.
Lớp Lưỡng cư.
Bài 35 Ếch đồng.
Bài 36 Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.
Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư.
Lớp Bò sát.
Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài.
Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn.
Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.
Lớp Chim.
Bài 41 Chim bồ câu.
Bài 42 Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu.
Bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu.
Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim.
Bài 45 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim.
Lớp Thú (Lớp Có vú).
Bài 46 Thỏ.
Bài 47 Cấu tạo trong của thỏ.
Bài 48 Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi.
Bài 49 Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Bộ Dơi và bộ Cá Voi.
Bài 50 Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt.
Bài 51 Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng.
Bài 52 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú.
Chương 7 SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT.
Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.
Bài 54 Tiến hoá về tổ chức cơ thể.
Bài 55 Tiến hoá về sinh sản.
Bài 56 Cây phát sinh giới Động vật.
Chương 8 ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI.
Bài 57 Đa dạng sinh học.
Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo).
Bài 59 Biện pháp đấu tranh sinh học.
Bài 60 Động vật quý hiếm.
Bài 61 – 62 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương.
Bài 63 Ôn tập.
Bài 64 – 65 – 66 Tham quan thiên nhiên.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.
Biên tập lần đầu: TRẦN NGỌC OANH – NGUYỄN VĂN TƯ.
Biên tập tái bản: NGUYỄN THỊ HỒNG.
Thiết kế sách: NGUYỄN THANH LONG.
Trình bày bìa: BÙI QUANG TUẤN.
Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN THANH LONG – TÀO THU HƯƠNG.
Sửa bản in: NGUYỄN ĐĂNG KHÔI.
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.

Sách giáo khoa Sinh Học lớp 7
Sách giáo khoa Sinh Học lớp 7

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục