Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 bao gồm hai tập giúp các em rèn luyện các kĩ năng về phần tập đọc và kể chuyện thông qua giọng đọc chuẩn, thêm vào cho các em rèn luyện từ và câu, chính tả, tập làm văn qua các chủ đề bằng các hình ảnh sinh động mang nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.
Bằng những giọng đọc diễn cảm, chính xác, những hình ảnh sinh động, thực tế giúp cho các em rèn luyện được các kiến thức cơ bản: chính tả, đọc, viết, tập làm văn
Phân bố chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 như sau :
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1
Tuần 1: Măng non

Tập đọc: Cậu bé thông minh
Kể chuyện: Cậu bé thông minh
Chính tả: Tập chép : Cậu bé thông minh Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Tập đọc: Hai bàn tay em
Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Tập viết: Ôn chữ hoa: A
Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang
Tập làm văn: Nói về Đội TNTP Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 2: Măng non

Tập doc: Ai có lỗi ?
Kể chuyện: Ai có lỗi ?
Chính tả: Nghe – viết: Ai có lỗi ? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhị Ôn tập câu Ai là gì?
Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă Â
Tập đọc: Cô giáo tí hon
Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s/x, ăn/áng
Tập làm văn: Viết đơn
Tuần 3: Mái ấm

Tập đọc: Chiếc áo len
Kể chuyện: Chiếc áo len
Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập viết: Ôn chữ hoa: B
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Chính tả: Tập chép: Chị em Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Tập làm văn: Kể về gia đình Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 4: Mái ấm

Tập đọc: Người mẹ
Kể chuyện: Người mẹ
Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ Phân biệt d/gi/r, ân/âng
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình Ôn tập câu : Ai là gì ?
Tập viết: Ôn chữ hoa: C
Tập đọc: Ông ngoại
Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/âng
Tập làm văn: Nghe – kể : Dại gì mà đổi Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 5: Tới trường

Tập đọc: Người lính dũng cảm
Kể chuyện: Người lính dũng cảm
Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ
Tập đọc: Mùa thu của em
Luyện từ và câu: So sánh
Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Chính tả: Tập chép : Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp
Tuần 6: Tới trường

Tập đọc: Bài tập làm văn
Kể chuyện: Bài tập làm văn
Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Tập đọc: Ngày khai trường
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
Tập viết: Ôn chữ hoa : D Đ
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học Phân biệt eo/oeo, S/X, ươn/ương
Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Tuần 7: Cộng đồng

Tập doc: Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường Phân biệt tr/ch, lên/iêng. Bảng chữ
Tập đọc: Lừa và ngựa
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập viết: Ôn chữ hoa: E Ê
Tập đọc: Bận
Chính tả: Nghe – Viết: Bận Phân biệt en/oen, trích, iên/iêng
Tập làm văn: Nghe – kể : Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp
Tuần 8: Cộng đồng

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Tập đọc: Tiếng ru
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì ?
Tập viết: Ôn chữ hoa: G
Tập đọc: Những chiếc chuông reo
Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10: Quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương
Kể chuyện: Giọng quê hương
Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Tập đọc: Quê hương
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập viết: Ôn chữ hoa : G (tiếp theo)
Tập đọc: Thư gửi bà
Chính tả: Nghe – viết: Quê hương Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư
Tuần 11: Quê hương

Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
Tập đọc: Vẽ quê hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì ?
Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo)
Tập đọc: Chõ bánh khúc Của di tôi
Chính tả: Nhớ – viết: Về quê hương Phân biệt s/x, ươn/ương
Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi có đọc đầu ! Nói về quê hương
Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam
Kể chuyện: Nắng phương Nam
Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập viết: Ôn chữ hoa: H
Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Dấu chấm hỏi, chấm than
Tập viết: Ôn chữ hoa: I
Tập đọc: Cửa Tùng
Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
Tập làm văn: Viết thư
Tuần 14: Anh em một nhà

Tập doc: Người liên lạc nhỏ
Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ?
Tập viết: Ôn chữ hoa: K
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi cũng như bác Giới thiệu hoạt động
Tuần 15: Anh em một nhà

Tập doc: Hũ bạc của người cha
Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
Chính tả: Nghe – viết: Hữ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
Tập đọc: Nhà bố ở
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
Tập viết: Ôn chữ hoa: L
Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc
Tập làm văn: Nghe – kể : Giấu cày Giới thiệu về tổ em
Tuần 16: Thành thị và nông thôn

Tập đọc: Đôi bạn
Kể chuyện: Đôi bạn
Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Tập đọc: Về quê ngoại
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn Dấu phẩy
Tập viết: Ôn chữ hoa: M
Tập đọc: Ba điều ước
Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại Phân biệt trích, dấu hỏi/dấu ngã
Tập làm văn: Nghe – kể : Kéo cây lúa lên Nói về thành thị, nông thôn
Tập đọc: Mô Côi xử kiện
Tuần 17: Thành thị và nông thôn

Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
Chính tả: Nghe – Viết: Vầng trăng quê em Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Tập đọc: Anh Đom Đóm
Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy
Tập viết: Ôn chữ hoa: N
Tập đọc: Âm thanh thành phố
Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn
Tuần 18: Ôn tập học kì I

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1
Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục