Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2 đầy đủ – File PDF

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau:
  • Chủ điêm 1-2-3: Việt Nam Tổ Quốc em
  • Chủ điểm 4-5-6: Cánh chim hòa bình
  • Chủ điểm 7-8-9: Con người với thiên nhiên
  • Chủ điểm 10: Ôn tập giữa kì I
  • Chủ điểm 11-12-13: Giữ lấy màu xanh
Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2
Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục