Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Tải thêm bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1

Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Kết nối tri thức

Nội dung của Sách giáo khoa Toán 1 – Tập 2 cũng được chia thành 5 chủ đề: Các số đến 100, Độ dài và đo độ dài, Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100, Thời gian, giờ và lịch, Ôn tập cuối năm. Với nhiều ví dụ minh họa bằng hình ảnh, thì đây là cuốn sách giúp cho học sinh có thể nhanh chóng tiếp thu được hết kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 1.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục