Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6

Tài liệu tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 – File Word

Bài viết tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 này nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại cả chương trình học. Cụ thể, tại liệu sẽ tổng hợp tất cả kiến thức quan trọng, cần chú ý trong cả năm lớp 6 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập về đại từ nhân xưng, thì hiện tại đơn, đổi câu số ít, số nhiều,…

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

A. FORMATION ( Cách thành lập )

Thường dùng cho danh từ , tính từ hoặc nói về một nghề nghiệp.

I/ Affirmative form. Thể khẳng định.

                                      

        S + am, is are + a / an + Noun ( danh từ )

                                                 Adjective ( tính từ )

 

I                           +  am                 I’m                           ( Ngôi thứ nhất )

You                      +  are                 You’re                   ( Ngôi thứ hai )            

He, she, it            +  is                       He’s, She’s, It’s   ( Ngôi thứ ba số ít)

You, we, they      +  are                      You’re, We’re, They’re ( Ngôi thứ ba số nhiều )

 

Ex : Tôi là một học sinh.                                       Đây là một quyển sách.

        I am a pupil.                                                  This is a book.

        Cô ta là một giáo viên.                                  Nó là một con mèo.

         She is a teacher.                                            It is a cat.

         Bây giờ tôi rất mệt.                                      Cô ta rất đẹp.

        Now, I am very tired.                                    She is very beautiful.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục