Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 1 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy  đủ – File PDF

Kết nối tri thức

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
109 trang
Nguồn
Hành trang số – NXB Giáo dục
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 1 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 1 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục