Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

Tải thêm bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 2

Chân trời sáng tạo

Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo) PDF được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực HS với trọng tâm là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2017.

VBT Toán 1 – tập hai là tài liệu học tập kèm theo theo Sách giáo khoa Toán 1 – tập hai. Các bài tập được biên soạn theo sát bài học của từng bài trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em ôn luyện, củng cố và mở rộng các nội dung đã được học

Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 2 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Toán lớp 1 vở bài tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục