Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Kết nối tri thức

TOÁN 2
Tác giả:
Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
Lê Anh Vinh (Chủ biên)
Nguyễn Áng -Vũ Văn Dương – Nguyễn Minh Hải
Hoàng Quế Hường – Bùi Bá Mạnh
======
Sách giáo khoa Toán 2 – tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống, SGK, SGV, Sách học sinh Toán 2. Trang chia sẻ bộ sách GDPT 2018, sách giáo viên, sách giáo khoa lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. bộ sách PDF, đọc online, tải xuống.
==================
SGK Toán 2 được biên soạn theo định hướng kết nối tri thức với cuộc sống, trong đó đảm bảo tính cơ bản, sáng tạo và thực tiễn. Do đó, cách tiếp cận luôn xuất phát từ thực tiễn đến trừu tượng, thông qua quan sát, trải nghiệm một số ví dụ cụ thể để HS rút ra quy luật. Các kiến thức được giới thiệu một cách trực quan, đi vào bản chất trước khi đi sâu vào kĩ thuật hay năng lực tính toán.

Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục