Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

Xin giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo):
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 5. PHÂN SỐ.
Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số.
Bài 3. So sánh phân số.
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số.
Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số.
Bài 6. Giá trị phân số của một số.
Bài 7. Hỗn số.
Bài tập cuối chương 5.
Chương 6. SỐ THẬP PHÂN.
Bài 1. Số thập phân.
Bài 2. Các phép tính với số thập phân.
Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.
Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm.
Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm.
Bài tập cuối chương 6.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN.
Bài 1. Hình có trục đối xứng.
Bài 2. Hình có tâm đối xứng.
Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.
Bài tập cuối chương 7.
Chương 8. HÌNH HỌC PHẲNG.
CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN.
Bài 1. Điểm. Đường thẳng.
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.
Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.
Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng.
Bài 6. Góc.
Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt.
Bài tập cuối chương 8.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện.
Bài 2. Xác suất thực nghiệm.
Bài tập cuối chương 9.

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục