Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Sách BÀI TẬP TOÁN 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) gồm hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi cùng một đội ngũ tác giả.

Sách BÀI TẬP TOÁN 6 được viết theo đúng cấu trúc chương, bài như trong sách giáo khoa nhằm cung cấp cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa.

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục