Bài thu hoạch diễn án Hồ sơ dân sự 07 Ly hôn Nguyệt Hảo

Tài liệu bài thu hoạch diễn án hồ sơ dân sự 07 ly hôn Nguyệt Hảo – File Word

Tóm tắt nội dung tranh chấp

Nguyên Đơn: Chị Nguyễn Thị Hảo

Bị Đơn: Anh Nguyễn Văn Nguyệt

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nguyễn Thị Thoa và Ông Nguyễn Văn Cang – có tài sản liên quan

Ngày 26/03/1999, chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Văn Nguyệt đăng ký kết hôn tại UBND xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách (nay là thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương. Việc kết hôn này dựa trên sự tự nguyện của 2 người.

Sau khi kết hôn và chung sống hạnh phúc được 02 năm thì phát sinh mâu thuẫn, hai người sống ly thân hơn 01 năm kể từ năm 2014.

Về con chung: 02 con chung là Nguyễn Thị Nhi (sinh 04/01/2000) và Nguyễn Đức Anh (sinh 13/06/2007).

+ Cháu Nhi có đơn đề nghị được ở với mẹ (BL 30). Kể từ khi ly thân, cháu Nhi đang sống cùng chị Hảo.

+ Cháu Đức Anh có đơn dề nghị ở với mẹ, sau làm đơn đề nghị ở với bố (BL 31-32). Kể từ khi ly thân, cháu Đức Anh sống cùng anh Nguyệt.

Về tài sản chung:

+ Chị Hảo xác định:

1) Nhà đất có số thửa 496, tờ bản đồ số 01, diện tích 216m2 tại xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương. Tài sản gắn liền trên đất bao gồm: 01 ngôi nhà 18m2 lợp ngói, 1 gian bếp và nhà vệ sinh khoảng 10m2, 1 giếng khơi, 1 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6m3;

2) 1965m2 đất ruộng, ao khoán có địa chỉ tại: Bãi Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, Tp. Hải Dương để sử dụng vào mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau, anh Nguyệt và chị Hảo làm đơn đề nghị Tòa án không giải quyết về tài sản này.

+ Anh Nguyệt xác định:

1) Không có tài sản chung là thửa đất số 496;

2) Tài sản chung chỉ bao gồm 01 ngôi nhà 18m2 lợp ngói, 1 gian bếp và nhà vệ sinh khoảng 10m2, 1 giếng khơi, 1 bể xây gạch xi măng khoẳng 1,6m3.

Về nợ chung: Khoản nợ đối với ngân hàng Agribank: nợ gốc 20.000.000 và số tiền lãi phát sinh cho đến khi tất Toán hợp đồng. Đã hoàn thành trả vào 28/06/2016 và ngân hàng Agribank đã hoàn trả lại GCNQSDĐ đối với thửa đất 496 (BL 148-154)

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục