Bài tập lớn học phần môn thanh Toán quốc tế

Tài liệu bài tập lớn học phần môn thanh Toán quốc tế – File PDF

Tài liệu bài tập lớn học phần môn thanh Toán quốc tế giúp các bạn sinh viên chuyên ngành xuất nhập khẩu có thể thực hành lại kiến thức đã học đối với một yêu cầu mua bán hàng hóa quốc tế thực tế để phân tích lập nên giấy phát hành thư tín dung.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài số 1: Một hợp đồng nhập khẩu của công ty Việt Nam (Vietexport) có giá trị 230.000USD với một công ty của Trung Quốc (Hoangha Co.ltd). Thanh Toán bằng phương thức nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (D/P). Sau khi nhận được Lệnh nhờ thu của Ngân hàng nhờ thu Trung Quôc (Remitting Bank), yêu cầu thu hộ số tiền trên Hối phiếu là 230.000USD, Ngân hàng Việt Nam (Collecting Bank) xuất trình chứng từ cho bên nhập khẩu Việt Nam và được người nhập khẩu Việt Nam trả 220.000USD (thiếu 10.000USD). Lý do mà bên nhập khẩu Việt Nam đưa ra là họ đã được người xuất khẩu Trung Quốc chấp nhận giảm giá 10.000USD do hàng kém chất lượng. Ngân hàng Việt Nam chấp nhận và giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu Việt Nam, đồng thời chuyển 220.000USD cho ngân hàng ở phía Trung Quốc. Khi nhận được tiền, người xuất khẩu Trung Quốc thấy thiếu 10.000USD, họ phát đơn kiện Ngân hàng Trung Quốc. Ngân hàng Trung Quốc kiện và yêu cầu ngân hàng Việt Nam phải bồi thường. Từ tình huống trên, yêu cầu:

1. Vẽ sơ đồ quy trình thanh Toán nhờ thu theo nội dung tình huống trên?

2. Ngân hàng Trung Quốc kiện Ngân hàng Việt Nam trên cơ sở nào? Ai đúng, ai sai
trong trường hợp này? Tại sao?

3. Cho biết những rủi ro có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp trong phương thức
nhờ thu? Cách phòng, chống rủi ro?

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục