Phương pháp chọn đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí

🏆 Tài liệu phương pháp chọn đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí – File Zip

Xem thêm một số nội dung cần cho bạn

1. hướng dẫn quy định cấu trúc và hình thức đồ án tốt nghiệp

2. phương pháp chọn đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí

3. phương pháp viết đồ án tốt nghiệp

4. một số mẫu đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí

Tài liệu hướng dẫn phương pháp chọn đề tài đồ án tốt nghiệp cũng như xây dựng đề cương kế hoạc nghiên cứu. Ngoài ra bộ tài liệu còn có một số mẫu đề tài có thể chọn làm báo cáo tốt nghiệp ngành cơ khí.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA HỌC

 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên trong các trường đại học. Một trong những thể hiện của nghiên cứu khoa học là viêt Đồ án khoa học.

Đồ án khoa học là chuyên khảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do một người viết nhằm mục đích:

  • Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học;
  • Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm;
  • Bảo vệ công khai trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc sỹ, tiến sỹ

Đồ án khoa học bao gồm:

– Khoá luận tốt nghiệp hay Đồ án tốt nghiệp: là chuyên khảo mang tính chất tổng hợp, thể nghiệm kết quả sau một khoá đào tạo đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hay khoa học kĩ thuật, được chấm hay bảo vệ để lấy bằng cử nhân hay kỹ sư, có độ dài khoảng 80 trang;

Mục đích chính của Đồ án là học tập, phản ánh kết quả học tập, đồng thời cũng là một công trình nghiên cứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiêm túc, độc lập, sự tìm tòi, sáng tạo của người viết, những ý tưởng khoa học của người viết. Đồ ánlà một công trình khoa học nên đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc và phải đạt yêu cầu: Đồ ánphải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn; số liệu và các nguồn trích dẫn phải chính xác và đáng tin cậy; văn phong mạch lạc, chuẩn xác; được trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu.

Để viết một luận văn, cần tiến hành các bước sau đây:

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục