Bài giảng môn pháp luật đại cương PTIT

Bài giảng môn Pháp luật đại cương của Thạc sĩ Lê Thị Bích Ngọc trường học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, dành cho các bạn sinh viên tham khảo để nắm những bản chất chung về nhà nước, nguồn gốc nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục