Bài giảng pháp luật đại cương

Bài giảng pháp luật đại cương của trường ĐH kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – File PDF=

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương của trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, cung cấp kiến thức tổng quan về nhà nước và pháp luật, bộ máy nhà nước XHCN Việt Nam, hệ thống luật pháp Việt Nam và một số bộ luật quan trọng như luật Lao động, luật Hôn nhân & Gia đình, luật Hình sự & Tố tụng hình sự, luật Hành chính & Tố tụng hành chính.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục