Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

🏆 Tài liệu bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

CÁCH HỌC THUỘC NHANH BẢNG HÓA TRỊ – BÀI CA HÓA TRỊ

Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc, Clo một loài
Là hóa trị 1 bạn ơi
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân
Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân
Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Oxi
Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn
Bác Nhôm hóa trị 3 lần
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Là hóa trị 4 không ngày nào quên
Sắt kia kể cũng quen tên
2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5 Lưu
huỳnh lắm lúc chơi khăm Xuống
2, lên 51 khi nằm thứ 4
Photpho nói tới không dư Nếu ai
hỏi đến thì hừ rằng 5 Em ơi cố
gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục