Chat with us, powered by LiveChat

Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

🏆 Tài liệu bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

CÁCH HỌC THUỘC NHANH BẢNG HÓA TRỊ – BÀI CA HÓA TRỊ

Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc, Clo một loài
Là hóa trị 1 bạn ơi
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân
Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân
Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Oxi
Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn
Bác Nhôm hóa trị 3 lần
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Là hóa trị 4 không ngày nào quên
Sắt kia kể cũng quen tên
2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5 Lưu
huỳnh lắm lúc chơi khăm Xuống
2, lên 51 khi nằm thứ 4
Photpho nói tới không dư Nếu ai
hỏi đến thì hừ rằng 5 Em ơi cố
gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo