Giáo trình giáo dục gia đình

Bộ giáo trình giáo dục gia đình – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Giáo trình giáo dục gia đình thuộc bộ môn Mac Lenin gồm 3 chương, mỗi chương sẽ có câu hỏi và bai tập ôn tập củng cố lại kiến thức.Môn Giáo dục gia đình là một môn học nằm trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THCS và THPT. Nhưng hiện nay giáo trình Giáo dục gia đình dành cho đào tạo giáo viên giáo dục công dân ở trường THPT chưa có. Từ thực tế trên chúng tôi biên soạn Tài liệu học tập môn Giáo dục gia đình dành cho hệ đào tạo Cử nhân ĐHSP – ngành Giáo dục Chính trị, trường Đại học An Giang nhằm giúp sinh viên chủ động trong quá trình học tập.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục