Hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

Tài liệu hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Để phục vụ giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lenin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học Mời các bạn cùng tham khảo.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục