Những câu lí luận dùng làm văn

Những câu lí luận văn học hay được đưa vào bài viết là rất cần thiết, bởi nó sẽ giúp tăng tính sâu sắc cho bài. Đặc biệt là đưa vào bài nghị luận văn học. Chiasetailieu mang đến cho bạn những câu lí luận dùng làm văn hay và tiêu biểu giúp bài văn tăng thêm điểm sâu sắc và hàm ý.

Bộ tài liệu những câu lí luận dùng làm văn – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

01-/ “Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên ; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lự mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn”. (Thạch Lam)
02-/ “Một nhà nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo trong cốt tủy”. (Sê khốp)
03-/ “Nhà văn phải là người thư kí trung thành của thời đại”. (Banlzac)
04-/ “Văn học, đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng”. (CharlesDuBos)
05-/ “Nhà văn phải biết khơi lên ở con người niềm trắc ẩn, ý thức phản kháng cái ác; cái khát vọng khôi phục và bảo vệ những cái tốt đẹp”. (Ai ma tôp)
06-/ “Thi ca là một tôn giáo không kỳ vọng.” (Jean Cocteau)
07-/ “Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lý.” (M.Gorki)
08-/ “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. (Nam Cao)
09-/ “Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người .
(Nguyễn Văn Siêu)

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục