Phân tích tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

Tài liệu phân tích tập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minh – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

“Hồ Chí Minh –  tên Người là cả một niềm thơ” – câu nói ấy của nhà văn Cu Ba khiến mỗi người Việt Nam chúng ta thêm tự hào bởi Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một nhà thơ lớn đầy bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Chúng ta không chỉ kính yêu Người vị sự nghiệp cách mạng mà còn vì sự nghiệp văn chương đồ sộ, lớn lao về tầm vóc, phong phú về thể loại thể hiện rõ tài năng và phong cách của Người. Trong sự nghiệp văn chương Người để lại cho chúng ta ngày nay, Thơ là một lĩnh vực nổi bật nhất. Điều đó thể hiện rất rõ qua tập Nhật ký trong tù của Người. Nhật ký trong tù là tập nhật ký bằng thơ được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị giam cầm trong lao tù dưới chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc những năm 1942 – 1943. Người không chỉ ghi lại những gì đã trải qua mà đằng sau những áng Đường thi bất hủ đó là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong thái của người chiến sĩ cộng sản. Chính vì vậy, Nhật ký trong tù đã trở thành tác phẩm lớn có giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong nền văn học Việt Nam.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục