Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy  đủ – File PDF

Chân trời sáng tạo

Sách Toán Lớp 2 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo PDF thể hiện tư tưởng dễ dạy, dễ học, gắn Toán học với thực tiễn. Các hoạt động học tập được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức của HS, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác, đáp ứng được nhu cầu của HS trên mọi miền đất nước.

Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng

Chủ biên: Khúc Thành Chính

Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục