Slide bài giảng Kinh tế học đại cương

🏆 Slide bài giảng: KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) gồm có 6 chương

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

  • Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương.
  • Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường.
  • Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng.
  • Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất.
  • Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo.
  • Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục