Slide bài giảng Kinh tế vi mô chương 1

🏆 Bộ tài liệu Slide bài giảng Kinh tế vi mô – Chương 1: kinh tế học và những vấn đề cơ bản

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Slide bài giảng nói về chương 1 của môn kinh tế học vi mô thuộc chuyên ngành kinh tế. Silde giúp chúng ta hiểu về khái niệm kinh tế học và những vấn đề cơ bản nhất về kinh tế. Ngoài ra, chúng ta sẽ hiểu được đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) là như thế nào? Hơn thế nữa, chúng ta sẽ phân biệt được thế nào là kinh tế học thực chứng, thế nào là kinh tế học chuẩn tắc. Đồng thời, slide cũng giúp chúng ta phân biệt được thế nào là kinh tế học vi mô và thế nào là kinh tế học vĩ mô. Mong tài liệu giúp ích cho bạn trong quá trình học tập chuyên ngành kinh tế!

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục