Tổng hợp ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp các kiến thức ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh – File Word

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đầy đủ nhất đã được cacuocdo.com sưu tầm và tổng hợp lại. Đây sẽ là tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh hữu ích cho các bạn đang học môn này để có thể làm bài thi tốt nhất

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.

a) Khái niệm tư tưởng

– Trong thuật ngữ “ tư tưởng Hồ Chí Minh” khái niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học.

– “Tư tưởng” ở đây không phải dùng với nghĩa tinh thần – tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học(thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”. Một người xứng đáng là nhà tư tưởng, theo V.I.Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị-sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục