Home / Sách - Giáo trình / Hướng dẫn làm bài tập thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

Hướng dẫn làm bài tập thực hành Kinh tế lượng trên Eviews


Tài liệu này được Ths Bùi Dương Hải – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên, tài liệu này được viết cho thực hành phiên bản EVIEWS 4.0 (trình bày thành 10 bài học cụ thể).

Tài liệu: Hướng dẫn làm bài tập thực hành Kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews 4.0

Pages: 78

Định dạng file: Pdf

Đọc Online và Tải Về Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *