Kinh Tế Chính Trị Mác – Lê Nin

Bài giảng Triết học Mác – Lênin Học Phần 2

Bài giảng Triết học Mác – Lênin (học phần 2) (NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN) Nội dung cơ bản của bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin gồm: CHƯƠNG IV : HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ CHƯƠNG V : HỌC THUYẾT GIÁ …

Read More »

200 Bài tiểu luận môn kinh tế chính trị và CNXHKH

Tài liệu gồm 200 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học  200 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị: T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở T002 Đấu tranh giai cấp T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN T004 LLSX …

Read More »

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin FTU

ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Trường ĐH Ngoại Thương Tp HCM $1/ HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ Sản xuất hàng hoá và điều kiện ra đời của nó. a/ Sản xuất hàng hoá: là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất nhằm để …

Read More »

689 Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin Có đáp án

Kinh tế chính trị Mác – lênin A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ “kinh tế- chính trị” được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm “kinh tế- …

Read More »